Sanasto

Index: All 5 A B C E F G H J K L M O P R S T U V Y
Page: « prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next »

KVP close

Jatkuva parannusprosessi.

Kääntövarsi close

Liikkuva osa työkalujen ja materiaalien ergonomiseen valmiusasentoon siirtämiseen työpisteessä.

Laajennusmoduuli close

Laajennusyksikkö aloitusmoduulille, joka ei toimi ilman liitäntää muihin yksiköihin.

Laatikoiden samanaikaisen avaamisen esto close

Mekanismi, jolla estetään useiden laatikoiden samanaikainen avaaminen ja varmistetaan, että kaluste ei pääse kaatumaan.

Lean-tuotanto close

Kevennetty tuotanto Toyota-tuotantoperiaatteen mukaisesti.

Linja close

Valmistusvaiheiden mukaisesti paikallisesti toisiinsa liitetyt ja ryhmitellyt tuotantovälineet.

Liukutuotanto close

Työpisteiden paikallinen järjestys ja ketjutus tuotteiden valmistusvaiheiden mukaisesti ja aikasidonnainen tuotteiden edelleenluovutus (mahdollisesti ilman puskureita).

Lukitusjärjestelmä close

Useita lukkoja eri sovelluksissa, jotka perustuvat yhtenäiseen periaatteeseen ja joita voidaan käyttää yleisellä lukitusvälineellä.

Lukitusmekanismi close

Useita lukkoja, joiden käyttöoikeuksilla on hierarkkinen rakenne.

Maitomies close

Logistiikan työntekijä, joka toimittaa käyttöpaikalle materiaalia sen määrän (esimääritetyt erät ja pakkauskoot), joka siellä on kulutettu. Nimi periytyy maitomiehestä, joka toimitti maitoa vain, jos talon edessä oli tyhjiä maitopulloja.