Sanasto

Index: All 5 A B C E F G H J K L M O P R S T U V Y
Page: 1

ECE R44 close

Törmäystestien suoritusohjeet.

Ergonomia close

Ihmistyön lainalaisuuksia tutkiva tiede pyrkimyksellä luoda työolosuhteet, jotka on sopeutettu ihmisen fysiikkaan ja psyykkeen.

ESD close

Electro-static-discharge (sähköstaattinen purkaus).

ESD-suojaus close

Toimenpiteet vahingolliselta sähköstaattiselta purkaukselta suojaamiseen.

Laatikoiden samanaikaisen avaamisen esto close

Mekanismi, jolla estetään useiden laatikoiden samanaikainen avaaminen ja varmistetaan, että kaluste ei pääse kaatumaan.

Tehokkuus close

Kustannusten ja hyödyn välinen suhde / hyötysuhde.

Tuotteen elinkaari close

Tuotteen useisiin vaiheisiin jaettu elinkaari, markkinoille tuonnista aina poistumiseen asti.