Sanasto

Index: All 5 A B C E F G H J K L M O P R S T U V Y
Page: 1

Täysi ulosveto close

Ohjain, joka mahdollistaa vetolaatikoiden tai tasojen täydellisen ulosvetämisen rungosta (ulosvetomatka = 100 %).

Ulosvetomitta close

Mitta, jonka laatikko / taso voidaan vetää ulos laatikoston rungosta (etäisyys laatikon takasivun ja rungon etureunan välillä ulosvedetyssä tilassa (ulosvetomitta > 100%).

Useiden työpisteiden yhdistelmä close

Useita, toisiinsa liitettyjä (ketjutettuja) työpisteitä.