Sanasto

Index: All 5 A B C E F G H J K L M O P R S T U V Y
Page: 1

Useiden työpisteiden yhdistelmä close

Useita, toisiinsa liitettyjä (ketjutettuja) työpisteitä.

Yksittäinen työpiste close

Työpiste yhdelle työntekijälle ilman fyysistä ketjutusta muiden työpisteiden kanssa.