Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

avero, manuaalisen asennuksen työpistejärjestelmä 3.0

Sulkeminen

avero yhdistää tuotantojärjestelmänne, asennustyöpisteenne ja IT-järjestelmänne yhdeksi kokonaisuudeksi. lisää

Manuaalisen asennuksen kannattavuustekijät ovat muuttuneet. avero perustuu näiden tekijöiden analyysiin. avero-tuotteiden kehityksen keskiössä ovat innovatiivisten valmistusperiaatteiden toteutettavuus ja intralogistiset suunnitelmat. Avero-tuotteiden kehittäjiä inspiroivat ergonomian tuntemus sekä pyrkimys liittää työpaikka käyttäjän IT-ympäristöön, joustavasti kaikkine prosesseineen.

Näillä perusteilla kehitetty avero yhdistää tuotantojärjestelmän, asennustyöpisteet ja IT-järjestelmät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja aloittaa sen myötä manuaalisessa asennuksessa aivan uuden kehitysvaiheen. Manuaalinen asennus 3.0.

Katso tuoteluettelo onlineKatso tuoteluettelo online Lataa tuoteluetteloLataa tuoteluettelo

Tervetuloa kehitysvaiheeseen: Manuaalinen asennus 3.0

Sulkeminen

Miten bott määrittää manuaalisen asennuksen uuden kehitysvaiheen. lisää

Käsitteellä Manuaalinen asennus 3.0 bott määrittää tuotantojärjestelmästä, asennustyöpisteistä ja IT-järjestelmistä muodostuvan yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelee kokonaisvaltaisesti ajankohtaisia asioita, kuten tehtaiden muutoskelpoisuus, kilpailukyky globaaleilla markkinoilla sekä väestömuutokset.

Näin Manuaalinen asennus 3.0 eroaa edeltävistä kehitysvaiheista, jotka bott määrittää seuraavalla tavalla:

Manuaalinen asennus 1.0: Työpenkkivalmistus ja saareketuotanto ennen teollisen vallankumouksen aikaa

Manuaalinen asennus 2.0: Liukutuotanto yksittäisten työpisteiden ketjutuksella

Manuaalinen asennus 2.5: Asennustyöpisteiden kokoonpano Lean-tuotannon periaatteilla

avero ja tuotannon IT-järjestelmän työkalut

Sulkeminen

Miten avero yhdistää asennustyöpisteet IT-järjestelmiinne. lisää

Olipa kyseessä keräily merkkivalojen avulla, työntekijöiden vuorovaikutteinen ohjaus, linjalla suoritettava laatutarkastus ja -dokumentointi tai materiaalihallintajärjestelmien yhdistäminen, ne kaikki tekevät työpaikasta tietojen vastaanotto- ja keruupisteiden kokonaisuuden, jossa on lukemattomia päätelaitteita ja liitäntäpisteitä. Sen vuoksi tuotannon IT-työkalut pitää voida helposti mukauttaa asennustyöpisteeseen.

avero vastaa innovatiivisilla rakenneosilla Manuaalisen asennuksen 3.0 haasteisiin ja on ylpeä siitä, että se on ensimmäinen uuden aikakauden tarpeita vastaava järjestelmä.

avero ja avoimen järjestelmän mukautuvuus

Sulkeminen

Miten avero mukauttaa varusteet saumattomasti. lisää

averon käyttöarvoa lisää ratkaisevalla tavalla sen moduulirakenteisuus. Modulaarisuus ei rajoitu ainoastaan avero-tuotteisiin, sen vuoksi avero on avoin järjestelmä. Sen ansiosta työkalut, laitteet tai IT-komponentit on helppo liittää saumattomasti toisiinsa.

Yksittäiset työpisteet ja monien työpisteiden yhdistelmät, asennus- ja kuljetuslinjat tai siirrettävät järjestelmät voidaan kasata vain muutamista rakenneosista. averon erinomainen yhdistämistekniikka mahdollistaa sarjavalmisteisten teräsosien yhdistämisen alumiiniprofiileihin sekä helpon laitteiden sijoittamisen.

averon ja cubion samanlaiset osat teollisuuskalusteissa tukevat tuotannon standardisointia. Yhtenäinenlukitusjärjestelmä on myös lisäetu. Joko perinteisesti cubioKeyllä tai elektronisesti cubioPINillä averon voi aina yhdistää bott teollisuuskalusteiden lukitusjärjestelmään. bottperfo mahdollistaa hyvän järjestyksen työpaikalla ja se on helppo liittää reikälevyineen ja työkalupitimineen avero-työpisteisiin moduulirakenteensa ansiosta.

avero ja tuotantojärjestelmän periaatteet

Sulkeminen

Miten asennustyöpisteet liitetään tuotantojärjestelmään averon avulla. lisää

Kun halutaan keventää prosesseja, strategisen lähestymistavan lisäksi tarvitaan joustavia tuoteratkaisuja tämän strategian toteuttamiseen. avero on näiden kahden menestystekijän kiinteä yhdistelmä. Sen kehitystyön päämääränä on ollut tehokkuuden lisääminen ja ensiluokkaisen toimituskyvyn kehittäminen. 5S-periaatteen mukaiset toteutusratkaisut ovat tulosta tästä, kuten myös osat, jotka varmistavat joustavan materiaalivirran tai lyhyemmät varusteluajat. averon moduuleista koostuva rakennussarja tarjoaa hyvät edellytykset standardisoitujen järjestelmien käyttöönotolle tuotannossa.

averon avulla paras mahdollinen EDS-suojaus

Sulkeminen

Miten avero takaa aukottoman ESD-suojauksen. lisää

avero-työpisteissä on aina johtavat pinnat ja rakenneosien liitännät. Siten ne voidaan pienillä täydennyksillä koska tahansa muuttaa ESD-suojatuiksi työpisteiksi: avero on parhaalla mahdollisella tavalla varustettu monipuoliseen käyttöön, myös tulevien tarpeiden varalta.

avero-järjestelmällä bott tarjoaa yhdestä paikasta  ESD-suojauksen koko materiaalikäsittelyketjulle: neuvonnan, ESD-suojattujen kalusteiden ja varusteiden toimituksen sekä vastaanotto- ja tarkastuspöytäkirjojen laadinnan ja raportoinnin. avero-järjestelmä takaa nyt ja tulevaisuudessa aukottomanESD-suojauksen.

avero ihmisen kehon ja mielen suojeluun

Sulkeminen

Miten avero varmistaa luontaisesti ergonomisuuden kevennetyssä tuotannossa. lisää

averon säädettävillä työskentelykorkeuksilla, kallistettavilla ja käännettävillä elementeillä sekä valaisimilla ja näkösuojilla luodaan ihmisiä suojaavia työprosesseja. Työntekijöiden ohjausmahdollisuus varmistaa stressittömän työskentelyn sopeuttamalla työsisällöt työntekijän koulutukseen.

Tuotteiden toiminnallisten yksityiskohtien lisäksi ergonomisten näkökohtien huomioon ottaminen työpisteiden suunnittelussa luo perustan työntekijöiden kestävälle hyvinvoinnille. Suurempi toiminta-alue ja monipuoliset työsisällöt vahvistavat motivaatiota. Miellyttävän ympäristön luominen parantaa huomattavasti työolosuhteita.

avero, koska mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos

Sulkeminen

Miten pienet yksityiskohdat antavat averolle loputtomia mahdollisuuksia. lisää

Pyrkimys muutokseen elää pysyvästi jokaisessa tuotantolaitoksessa, edistetäänpä sitä KAIZEN-menetelmällä tai jatkuvaan tuotteiden parantamiseen pyrkivillä työpajoilla. Ainutlaatuisilla profiileillaan avero täyttää erinomaisesti asennustyöpisteiden joustavuusvaatimukset.

avero-järjestelmässä voidaan hyllytasot ja kevyet osat asentaa ilman työkaluja. Kun käytetään ruuvikiinnityksiä, stanssattujen reikien tarjoama etu on ilmeinen. Niittimutterit kiinnittyvät niihin kiinteästi ja asennus helpottuu olennaisesti. Tällä kiinnitystekniikalla voidaan kiinnittää myös teräsosia ja alumiiniprofiileja toisiinsa, mikä tekee averosta kaksikäyttöisen järjestelmän. Koska averossa voidaan yhdistää saumattomasti teräksestä valmistetut moduulirakenteiset osat yksilöllisesti valmistettuihin alumiiniprofiileihin, sillä on rajattomat käyttömahdollisuudet.

avero varmistaa menestyksen jatkuvuuden

Sulkeminen

Miten avero mahdollistaa materiaalien ja työstettävien kappaleiden liikkuvuuden. lisää

Kulkuajat, kuljetus, varastot, liikkeet ja odotusajat kuuluvat tieteellisen määritelmän mukaan tuotannon hukka-aikoihin. Niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota prosesseja ja tuotantovälineitä suunniteltaessa, koska niihin sisältyy valtavia voimavaroja, jotka ratkaisevat taloudellisuuden ja menestymisen.

Avero tarjoaa sopivat laitteet noudattamastanne periaatteesta riippumatta, Chaku-Chakusta one-piece-flow-tuotantoon. Kuulat, rullat ja telat kuljettavat työstettävät kappaleet ja materiaalit luotettavasti niiden määräpaikkoihin. avero-järjestelmätyöpisteillä voit varmistaa tehokkaan materiaalivirran joko tuotantolinjana, poiskuljetuksena tai läpivirtaushyllyjen avulla.

avero ja Chipline-alumiiniprofiilijärjestelmä

Sulkeminen

Sarjatuotanto-osat voidaan yhdistää helposti alumiiniprofiiliosiin. lisää

Ainutlaatuinen avero-liitäntätekniikka niittimuttereilla, jotka kiinnittyvät kiinteästi stanssattuihin reikiin, mahdollistaa averon teräksisten sarjatuotteiden yksinkertaisen yhdistämisen Chipline-alumiiniprofiileihin.

Tämän ansiosta bott-järjestelmätyöpisteisiin sisältyvät rajattomat suunnittelu- ja muotoilumahdollisuudet. Chipline-profiilien osuus vaihtelee tällöin teknisten tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.