Käsitys, suunnittelu ja toteutus

Käsitys, suunnittelu ja toteutus

Uudet tuotanto- ja logistiikkakonseptit asettavat suuria vaatimuksia työpisteiden luomiselle. Kansainvälinen kilpailu asettaa teollisuudelle päivittäin uusia haasteita manuaalisten työpisteiden taloudellisessa suunnittelussa. bott yrityksen asiakkaille näiden tehtävien hallitseminen on välttämättömyys – bottille itselleen se on intohimo.

Innostuneisuudesta, jolla bott paneutuu näihin aiheisiin, syntyy päivittäin uusia ratkaisuja. Kaikkia aloja koskevien suunnitelmien jatkuvasti kasvava tietokanta muodostaa perustan uusille ajatuksille ja asiantunteville toimintatavoille.

Suuri osa bott-yrityksen tarjonnasta koostuu analyyseistä ja suunnittelusta - yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Lähestymistapojen ja ideoiden graafinen, tietokoneavusteinen visualisointi on tässä vaiheessa ratkaisevalla sijalla.