Lean production ja 5s periaate

Lean production ja 5s periaate

bott - Lean Production

Työpisteiden uudistamisen keskiössä on aina tehokkuuden parantaminen ja arvon tuottamisen maksimointi. Toimituskyvylle asetetut huippuvaatimukset, muunnelmien moninaisuus ja tuotteiden lyhyt elinkaari asettavat suuria haasteita teollisuuskalusteiden suunnittelulle.

bott hyödyntää suunnittelussa lukemattomista projekteista saamiaan käytännöllisiä kokemuksia ja soveltaa sen lisäksi teoreettista tietämystään, joka perustuu elinikäiseen oppimiseen.

Kun halutaan vähentää hävikkiä ja keventää prosesseja, strategisen lähestymistavan lisäksi tarvitaan joustavia tuoteratkaisuja strategian toteuttamiseksi. bott tarjoaa tähän lukemattomia tuotteita, joiden avulla voidaan optimoida materiaalivirtoja ja toteuttaa 5S-periaatetta ja mukauttaa ne yksilöllisten vaatimusten mukaisesti eri projekteissa.

Werkzeugeinlage aus Schaumstoff