Vastuuvapauslauseke

 

Vastuu sisällöistä

Palveluntarjoajana vastaamme TMG:n § 7, kapp. I mukaisesti näiden sivujen omasta sisällöstä yleisen lainsäädännön mukaisesti. TMG:n §§ 8 - 10 mukaisesti emme ole palveluntarjoajana velvollisia valvomaan välitettyjä tai tallennettuja ulkopuolisia tietoja tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaavat lainvastaiseen toimintaan. Tämä ei vaikuta velvollisuuksiin tietojen poistamisesta tai käytön estämisestä yleisen lainsäädännön mukaisesti. Tätä koskeva vastuu on kuitenkin mahdollinen vasta konkreetin oikeuden loukkaamisen havaitsemisen ajankohdasta lukien. Heti, kun saamme tiedon vastaavista oikeuden loukkauksista, poistamme sellaiset sisällöt välittömästi.

 

Vastuu linkeistä

Tarjontamme sisältää linkkejä ulkopuolisille www-sivuille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Sen vuoksi emme voi myöskään millään tavalla vastata näistä ulkopuolisista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa aina kulloinenkin sivujen tarjoaja tai omistaja. Linkitetyt sivut on tarkastettu linkityshetkellä mahdollisten oikeuden rikkomusten varalta. Oikeuden vastaisia sisältöjä ei ole havaittu linkityksen ajankohtana. Linkitettyjen sivujen jatkuvaa sisällöllistä tarkastamista ei voi kuitenkaan edellyttää ilman konkreetteja osoituksia oikeuden rikkomuksista. Heti, kun saamme tiedon vastaavista oikeuden loukkauksista, poistamme sellaiset linkit välittömästi.

 

Tekijänoikeudet

Tämän sivuston omistajan laatimat sisällöt ja tuotteet ovat saksalainen tekijänoikeuslain alaisia. Monistamiseen, muokkaamiseen, levittämiseen ja kaikkinaiseen hyödyntämiseen näiden tekijänoikeuksien rajojen ulkopuolella tarvitaan kulloisenkin tekijän tai laatijan kirjallinen lupa. Tämän sivun lataaminen ja kopioiminen on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli tämän sivuston sisältöjä ei ole laatinut omistaja, otetaan huomioon kolmansien osapuolien tekijänoikeudet. Kolmansien osapuolien sisällöt merkitään erikseen sellaisiksi. Jos tästä huolimatta havaitset tekijänoikeuksien rikkomuksia, pyydämme tekemään siitä asianomaisen huomautuksen. Heti, kun saamme tiedon vastaavista oikeuden loukkauksista, poistamme sellaiset sisällöt välittömästi.